4 xu hướng chủ đạo của ngành bao bì trong thời kỳ “bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 tác động hỗn hợp, cả tích cực lẫn tiêu cực, đến các doanh nghiệp bao bì với sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy hình thành các xu hướng trong thời kỳ “bình thường mới”, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa khái quát bức tranh ngành này trong báo cáo Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2020, công bố ngày hôm nay (29/9).

Continue reading