tuixephong

Túi xếp hông

Được gấp xếp hai bên hông để tăng không gian cho túi chứa được nhiều sản phẩm hơn túi ép ba cạnh thông thường.

Kiểu túi có hình thức mỹ quan, quy cách lớn nhất có thể đạt khổ 560mm x 300m x 1600mm.