Túi đựng hồ sơ

Túi đựng hồ sơ

Các loại túi đựng tài liệu, hồ sơ như túi sơ mi lỗ, túi cúc clear bag, cặp tài liệu,…
File, hộp dựng hồ sơ như file còng bật, file còng nhẫn, file còng ống, hộp file,….