Sản phẩm

Chúng tôi là Công ty TNHH TM – DV – SX Kiến Nam được thành lập từ 10/04/2007 đến nay.  chúng tôi chuyên sản xuất và in ấn trên màng ống PE, HD, PP, OPP cho các sản phẩm dùng cho, túi siêu thị, túi Shopping túi rác, bao bì thực phẩm, thuỷ hải sản đông lạnh, ngành công nghiệp, túi may mặc khác…